Pedagogik & Forskning: Försätt dig i ett flow

Försätt dig i flow och se till att barnen också gör det

Du har kanske upplevt tillstånd då du känt dig pressad av uppgifter som du inte bemästrar eller ens är intresserad av. Och motsatsen, då du varit helt uppslukad av något du gillar och är bra på, i djup koncentration mot ett definierat mål med lagom mental ansträngning och i en känsla av tidlöshet – i flow. Ett begrepp myntat av Mihály Csíkszentmihályi professor i psykologi som skrivit en rad böcker i ämnet. Flowbegreppet förknippas ofta med konstnärligt utövande som måleri, musik och skrivande men hör också hemma inom idrott och spel som kräver prestation, dataspel som kräver koncentration och ökad svårighetsgrad kan leda till flow. Inte sällan uppger männsikor som upplever arbetet mer som hobby att de hamnar i flow.

Fredrik Ullén är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och forskare vid enheten för neuropediatrik vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Han är också erkänd konsertpianist och drar fördel av båda professionerna i sin forskning om flow och dess effekter och samband med kreativitet.

Under årets Skolfurum föreläste han under rubriken När vi fungerar som bäst – om kreativitet och flow där han tog oss med på en resa som åtminstone försatte mig i detta subtila tillstånd. Särskilt intressant fann jag kopplingen mellan rytmisk förmåga och intelligens och hur man skulle kunna dra nytta av den vetskapen i förskolan och i skolan. En annan är hur vi rustar och utmanar barn redan i unga år så de ges möjlighet att uppnå flow. Många skolor föser utan större framgång ihop barn med ADHD och lär dem att sitta tysta och stilla, men alldeles för många av dessa ”bråkstakar” är understimulerade och skulle behöva större utmaningar för att komma i flow. Dagens skola har mycket att lära härvidlag.

Vi vet också att ohälsan är utbredd bland barn och unga och att det ofta saknas verksamma recept till välmående. Ser därför med spänning fram emot resultaten i en pågående studie om ”samband mellan flowbenägenhet och kroppslig och psykisk hälsa.”

Vill du veta mer om flow och hur du som pedagog kan utmana barn till välbefinnande och framgång i livet läs vidare här

www.musicerandemanniskan.se

Recension: Bokapparna Tisdagspiraterna & Tisdagskossan

Appinformation: Tisdagspiraterna
Pris: 38,00 kr
Utvecklare:  Happy Minds Studios
Åldersgräns: 4+

De här apparna är enkelt uppbyggda och är lätta att förstås av yngre barn. Grundfunktionen är att lyssna på en bok, men det finns också knappar att trycka på med olika ljud. Själva handlingen är uppbyggt kring en flickas vardagshändelser i hemmet och på förskolan. ”Tisdagspiraterna” var väldigt spännande för min sjörövarälskande 3-åring… Innehållet är genomtänkt, där en viss genusmedvetenhet skiner igenom, då huvudpersonen är en flicka och en, eller kanske två, av piraterna är kvinnor. Det är också kul att piraterna inte är så tuffa av sig. Ett annat plus är att det finns en rullstolsburen flicka i förskolegruppen.

 

Appinformation: Tisdagskossan
Pris: 38,00 kr
Utvecklare:  Happy Minds Studios

Åldersgräns: 4+

”Tisdagskossan” var inte fullt lika populär hos mitt barn och handlingen var inte riktigt lika spännande som i ”Tisdagspiraterna”. Sammanfattningsvis är det trevligt att se fler av den här typen av bokappar, med ett lugnt tempo, men jag skulle gärna se fler specialfunktioner, så att man kan klicka sig vidare. Exempelvis skulle det vara fantastiskt att kunna klicka på skattkartan i ”Tisdagspiraterna” och få upp en förstorad bild.

Recenserad av ”iPad-doktoranden”

 

Event: BETT i london

Bettmässan i London 2013
The BETT show (British Educational Training and Technology Show) är världens största mässa för informationsteknologi och lärande. Eldorado för pedagoger intresserade av ICT (Information and communications technology or information and communication technology) eller IKT på svenska. Men var förberedd när du kommer dit, det är annars lätt att drunkna i all information. Börja med hemsidan, redan den är tröttande enligt min mening, men här finns också bra och praktisk information. Gå in och göra din egen besöksplan, den kan spara tid och huvudvärk.
http://www.bettshow.com/floorplan/floorPlan.aspx

Tips 1. Förbered dig genom att läsa igenom programmet i god tid och välj ut föreläsningar du vill gå på. Ha alltid ett alternativ, det blir fort fullt på de mest attraktiva. Tänk på att vara ute i god tid, det här är ett megaplace.

Tips 2. SEN, Special Education Needs, motsvarar vår specialpedagogik. Finns en uppsjö utställare och föreläsningar på området.

Tips 3. Sköna skor och klädd enligt lager-på-lager-metoden är ett måste. Kom ihåg att ta en promenad utomhus mellan varven, där hittar du också små mysiga genuint engelska pubar.

http://www.bettshow.com/

Lena frågar: Susanne Kjällander

Om Susanne:

Fullständigt namn: Susanne Mary Kjällander

Ålder: 36

Familj: Maken Fredrik och barnen, Maximus 5 och Daisy 1 år

Utbildning: Grundskollärarexamen-00, magisterexamen-02, doktorsexamen-11

Jobbar som: Universitetslärare, forskare

På fritiden: Leker med barnen, bakar, pysslar och åker båt med ungarna. Dricker bubbel, går på opera och åker snowboard – utan ungarna.

Ledord: Lånar ett från en av pedagogerna i hennes forskning: Be all you can be!

 

 

Förra året la du sista krutet på din doktorsavhandling Design for learning in digital learning environments. Vad fick dig att välja just det ämnet?
Då jag själv gick lärarutbildningen så var internet helt nytt i skolan och då valde jag att skriva mitt examensarbete om det och sedan har jag bara blivit mer och mer intresserad av hur barns lärande förändras när de arbetar med digitala lärresurser.

 

Förändras på vilket sätt?
Det kanske mest revolutionerande som jag kommit fram till är att en betydande del av elevers lärande blir osynligt i den digitala lärmiljön – och det råkar dessutom vara den delen de är som mest engagerade i. Eleverna lär sig och visar sina kunskaper i uttryckssätt såsom bilder, layout, ljud, färger, animeringar snarare än i skrivna texter. När de söker information på nätet så googlar de på bilder och de lägger ner en massa tid på att få till exempel designen av en Power Point att spegla det de skriver om. Eftersom skolan idag fokuserar på text så saknas verktyg för att bedöma dessa typer av representationer vilket då gör en stor del av elevernas lärande osynligt.

 

Hur kändes det när du fick första exemplaret i din hand?
Underbart, en sån lättnad! Jag var höggravid och så oerhört glad att den blev klar innan min dotter föddes!

 

Utvecklingen går snabbt i den digitala världen. Är det något som redan är inaktuellt från din egen forskning?
Nej, faktiskt inte, men det är mest en lyckosam slump: eftersom jag beforskade skolor som låg i framkant då så speglar avhandlingen rätt väl hur en vanlig skola ser ut idag. Det fanns förstås inga iPads eller liknade i skolorna så det inkluderas inte i min avhandling och därför känns det nu extra spännande med projektet AppKnapp.

 

Tumba förskolor känner sig stolta över att du är forskningsledare för AppKnapp, ett unikt projekt även internationellt mätt. Vad fick dig att tacka ja?
En anledning är att jag nu vill inrikta min forskning mot lärande i digitala förskolemiljöer, en annan att jag tycker att det är fantastiskt när en kommun tar initiativ och vill engagera sig i forskning och bidra till samhällsutveckling. Att få interagera med spännande människor från fältet känns verkligen som en ynnest! Ett sådant tillfälle ville jag absolut inte gå miste om!

 

Utan att gå händelserna i förväg och dra några slutsatser, är det något hittills som förvånat av det du sett?
Ja, jag är glatt överraskad över att plattan används så innovativt och mobilt. Jag hade farhågor att jag skulle få se små barn som satt still vid ett bord och spelade spel men istället ser vi hur plattan får följa med ut i skogen och på gården, hur den används i ateljén tillsammans med målarfärger och hur barn och pedagoger gör egna filmer i grupp.

 

Du är en flitigt anlitad föreläsare och förekommer ofta i sammanhang tillsammans med gräddan i ditt skrå. Hur upplever du det?
Tack, vilken komplimang! Det känns jättekul, utvecklande och spännande… och overkligt!

 

Det ryktas att du har en ny bok på gång. Vad handlar den om?
Den är skriven utifrån min avhandling och heter En dator per elev och handlar om hur elever lär sig när de har varsin dator att tillgå.

 

För vilken målgrupp och när får vi se den i boklådan?
Målgruppen är färdiga och blivande lärare och förskollärare, men man hoppas ju förstås även att den ska nå beslutsfattare på olika nivåer. Den kommer i år – jag lägger en blänkare här på hemsidan när den är klar.

 

Lektor på förskoleutbildningen, forskningsledare, föreläsare, författare och småbarnsförälder. Hur hinner du med?
Alla småbarnsföräldrar är grymma på att hålla flera bollar i luften, men visst blir det mycket kvälls- och helgarbete. Då är det så skönt att älska sitt jobb!

 

Vi tackar Susanne för att hon tog sig tid att svara på våra frågor!

TV: TÄNK OM rundabordssamtal med Susanne Kjällander

Torsdagen den 22 november i samband med att John Hattie, författaren till studien Visible Learning, föreläser i Sverige samlade utbildningsföretaget TÄNK OM forskare och praktiker för att tala om lärandets kvalitet i en föränderlig tid. Det blir ett möte mellan bl a kognitionsvetenskap, pedagogik, psykologi, IT, rektorer och lärare. Rundabordssamtalet är ett svar på den önskan som uttryckts, bland annat i samband den dokumentär om den sydkoreanska skolan som sändes i SVT tidigare i höstas, om att mötas över gränserna.

Runt diskussionsbordet samlas forskare, inte bara från Sverige, med skolledare och lärare för att diskutera frågor som: ”Hur skapar man motivation och kreativitet i skolan?”, ”När lär man egentligen bäst?” och ”Teknik och lärande – hur hänger det ihop?”. Syftet är att vidga debatten om skola, pedagogik, lärande och skolutveckling med speciellt fokus på de möjligheter till utveckling som kan skapas genom användandet av ny teknik. I publiken finns politiker, journalister, skolledare, lärare, skolutvecklare och företrädare för läromedelsförlagen. Samtalet livestreamas.

 

Här kan du se del 1 & del 2 av rundabordssamtalet

Länk till informationen

Välkommen till AppKnapp.se!

Välkommen till AppKnapp.se!
Den här portalen är ett komplement till facebookgruppen AppKnapp och Kaffepaddan, idécaféet IRL som hittills varit öppen en gång i månaden. Men vi har inte helt stängt dörrarna. Vi bjuder in till Kaffepaddan som mötesplats In Real Life i mars och maj, mer om det under Event längre fram.
Vi har gjort det enkelt för dig att hitta det du söker genom att sortera information under olika vinjetter. Är det något du saknar vill vi att du berättar det för oss i ett mail till info@appknapp.se.

Vi söker också volontärskribenter till bloggen. Har du ett specialintresse eller är du opinionsbildare i frågor som rör förskolan, eller vill du helt enkelt dela med dig av dina tankar och funderingar? Bra, det är sådana vi är intresserade av att komma i kontakt med. Skriv några rader om dig själv och vad du skulle vilja bidra med så hör vi av oss.

Vi är här för dig, men kom ihåg att du är lika viktig för oss!
Fredrik & Lena
Kortfakta om AppKnapp-projektet
Den digitala utrustningen i Tumbas förskolor hade med råge passerat bäst-före-datum och intresset bland pedagogerna att lära sig tekniken gick på sparlåga. Men det fanns krafter inom utbildningsförvaltningen som ville testa ett nytt verktyg som skulle få pedagogerna att nappa. Så kläcktes idén att låta forskare med hög kompetens i digitala lärmiljöer undersöka pekplattans effekter på barnets lärande och samtidigt höja pedagogernas IKT-kompetens. Projektet fick namnet AppKnapp – peka, lek och lär i förskolan med start i september 2012. En slutrapport beräknas vara klar under tidig höst 2013.
Initiativtagare: Utbildningsförvaltningen, Botkyrka kommun
Forskningsansvarig: Susanne Kjällander, fil dr FD i didaktik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga
institutionen, Stockholms universitet. En doktorand vid Uppsala universitet ingår också.
Omfattning: Fyra förskoleavdelningar ingår i forskningen, övriga kommunala förskolor i Tumba ingår i Kaffepaddan, inspirations och idécafé knutet till projektet i syfte att sprida och utveckla pedagogik och digitala verktyg.
Projektledare:Lena Lindström, pedagogisk utvecklare, Botkyrka kommun.

Avsikten med projekt är att utnyttja digitala verktyg
och stimulerande lärmiljöer för att se i vilken utsträckning det kan stimulera barnets lärande med lek som grund. Projektet syftar också till att uppdatera pedagogernas IT-kompetens och integrera den i förskolans dagliga verksamhet. Om en satsning på IKT kan förstärka det sociala samspelet i barngruppen och stärka kontakten med hemmen är andra frågor som ingår i projektet.

Om förskolorna i projektet

Fyra avdelningar vid tre kommunala förskolor i Tumba blev efter ansökan uttagna att ingå i projektet. En avdelning valde relativt tidigt att hoppa av. Vid en avdelning är forskarnas datainsamling slutförd.
Förskolan Opalen: Nyckelpigan är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna ett till tre år. Fyra pedagoger är knutna till avdelningen. Tre av pedagogerna förfogar över var sin iPad.
Förskolan Kärrspiran: På Hjortron arbetar två pedagoger ( som båda förfogar över en iPad) med barn mellan tre och fem år.
Förskolechefer:
Opalen ( Nyckelpigan) Klara Török
Kärrspiran (Hjorten) Jenny Sjöberg