Pedagogik & Forskning: Försätt dig i ett flow

Försätt dig i flow och se till att barnen också gör det

Du har kanske upplevt tillstånd då du känt dig pressad av uppgifter som du inte bemästrar eller ens är intresserad av. Och motsatsen, då du varit helt uppslukad av något du gillar och är bra på, i djup koncentration mot ett definierat mål med lagom mental ansträngning och i en känsla av tidlöshet – i flow. Ett begrepp myntat av Mihály Csíkszentmihályi professor i psykologi som skrivit en rad böcker i ämnet. Flowbegreppet förknippas ofta med konstnärligt utövande som måleri, musik och skrivande men hör också hemma inom idrott och spel som kräver prestation, dataspel som kräver koncentration och ökad svårighetsgrad kan leda till flow. Inte sällan uppger männsikor som upplever arbetet mer som hobby att de hamnar i flow.

Fredrik Ullén är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och forskare vid enheten för neuropediatrik vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Han är också erkänd konsertpianist och drar fördel av båda professionerna i sin forskning om flow och dess effekter och samband med kreativitet.

Under årets Skolfurum föreläste han under rubriken När vi fungerar som bäst – om kreativitet och flow där han tog oss med på en resa som åtminstone försatte mig i detta subtila tillstånd. Särskilt intressant fann jag kopplingen mellan rytmisk förmåga och intelligens och hur man skulle kunna dra nytta av den vetskapen i förskolan och i skolan. En annan är hur vi rustar och utmanar barn redan i unga år så de ges möjlighet att uppnå flow. Många skolor föser utan större framgång ihop barn med ADHD och lär dem att sitta tysta och stilla, men alldeles för många av dessa ”bråkstakar” är understimulerade och skulle behöva större utmaningar för att komma i flow. Dagens skola har mycket att lära härvidlag.

Vi vet också att ohälsan är utbredd bland barn och unga och att det ofta saknas verksamma recept till välmående. Ser därför med spänning fram emot resultaten i en pågående studie om ”samband mellan flowbenägenhet och kroppslig och psykisk hälsa.”

Vill du veta mer om flow och hur du som pedagog kan utmana barn till välbefinnande och framgång i livet läs vidare här

www.musicerandemanniskan.se

Ett svar på “Pedagogik & Forskning: Försätt dig i ett flow”

  1. Det är lätt att hamna i flow vid en snabb Mac. Har noterat att tidsbegreppet försvinner. på gott och ont ska sägas för plötsligt är det afton. Annat är det med en trög PC, det är som tiden vid en sådan synkas och upplevs därefter. Till och med skallen känns tröööööööög.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *