Lena frågar Björn Sundberg

 

Fullständigt namn: Björn Sundberg
Ålder: 45
Familj: Fru Anja och Lillian, 1,5 år
Utbildning: Grundskola i Botkyrka (Karsby), hoppade av gymnasiet i Huddinge.
Jobbar som: Projektledare på Lin Educations Stockholmskontor.
På fritiden: Eh vadå för nåt 😉 …. nördar mig med webblösningar när jag inte är med famijen.
Ledord: Ingenting är omöjligt!

 

 

 

Just nu deltar flera av Botkyrkas kommunala förskolor i pilotprojektet Pluttra. Lineducation ligger bakom satsningen på ett dokumentationsverktyg anpassat för iPad och smartphones.

 

Hur väcktes idén och vad står Pluttra för?
Pluttra kommer från en idé som Lilla Edets kommun hade när de tillsammans med Stiftelsen.se och Pedagogiskt Centrum (GRUL) utvecklade en digital lärplattform för förskolan. Vi ville ta idén vidare och bland annat underlätta dokumentationsprocessen för pedagogerna vilket ledde till stöd för smartphones och lärplattor.
Namnet Pluttra kan vi inte ta äran för, vi visste faktiskt inte alls vad verktyget skulle kallas för. Vi hade en grafisk profil i form av figurer, färger och miljöer men som sagt inget vettigt namn så vi vände oss till några experter – barn på en förskola i västsverige. Barnen fick titta på och leka med figurer, färger och miljöer i några dagar och sen frågade vi vad dom tyckte. Barnen sa “Pluttra, och i Pluttra bor Pluttror som i Pluttrornas underjordiska värld hittar på massor med roliga saker”. Det lät ju helt fantastiskt, tänk vad kul att kunna fråga: “Har ni Pluttrat idag?” Sagt och gjort – Pluttra blev det och barnen fick glass som ersättning.

Du är själv småbarnspappa, använder du appen?
Tyvärr är det bara i mitt arbete (och Pluttra på webben) eftersom Lillians förskola inte börjat använda Pluttra (än). Jag lider verkligen av att inte på ett bra sätt kunna ta del av det som händer i hennes förskola. Programmet gör det möjligt att löpande kunna se film och regelbundet ta del av det dagliga på förskolan. Nu råkar jag känna förskoleschefen på Lillians förskola så jag hoppas de är redo att börja Pluttra!

Vilka  reaktioner har ni fått från förskolor som testar?
Massor! Vi har fått mängder av reflektioner. Jag lyfter gärna fram en del jag fått från just Botkyrka vid en Kaffepaddaträff (en nätverk i AppKnapprojektet). Jag frågade bland annat hur pedagogerna kan nyttja Pluttra i verksamheten för att underlätta i det dagliga dokumentationsarbetet?
 Några ansåg att Pluttra underlättar och är bra för att dokumentationen görs ”här och nu” och att det kan användas som förberedelse inför utvecklingssamtal. 
Många menar också att Pluttra förenklar kommunikationen med föräldrar och är bra i samband med inskolning. 
En vinst är tillgängligheten jämfört med den fysiska pärmen. Föräldrar och barn kan ta del av dokumentationen när det passar och även efter att barnet slutat förskolan.
Det finns de som är rädda för att den dagliga kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar kan bli lidande eftersom föräldrarna har fått information i mobilen eller webben innan de hämtar barnen.
En utmaning, menar andra, är att föräldrar inte alltid har förståelse för att förskolan fokuserar på lärande. Deras frågor rör sig mer om ”hur ofta har mitt barn gått på toaletten idag”.
Med Pluttra kan dokumentationen i och med att den kan styras mot lärandet hjälpa föräldrarna att förstå förskolans uppdrag. 
Pluttra har också visat sig praktisk digital påminnare. Den hjälper barnen att komma ihåg sin dag genom att i efterhand kunna ta del av dokumentationen. Barnen får dessutom tillfälle att träna minnet vid reflektion av materialet.
Andra fördelar som nämnts är till exempel att dagligen låta den pedagog som jobbar sent ansvara för att göra ett blogg-inlägg, att via Pluttra visa på böcker som barnen tycker om så att föräldrarna kan själva kan skaffa dem hemma och för att visa vilka Appar som använda på iPads, hur de används och i vilket syfte.

Vilka funktioner tycker du ni lyckats bäst med?
Oj, det var en bra fråga. Hmm…jag tycker hela idén med att underlätta för pedagogerna med enkla Appar är det vi lyckats bäst med. Det leder till frekventare inlägg och ger föräldrar chans att bättre ta del av dagarna på förskolan.

Lineducation förknippas främst med Appleprodukter, detta trots att PC var det som tidigare gällde i skolvärlden. Vad fick er att välja och hålla fast vid just det varumärket?
Det är en missuppfattning, vi är absolut inte knutna till någon tillverkare utan är vad som brukar kallas plattformsoberoende och det är väldigt viktigt för oss. Vi tror inte att bara för att en lösning är bra för en skola ska den vara bra för alla andra utan utgår alltid från varje enskild skolas förutsättningar och möjligheter.

Hur är förhållandet PC kontra Mac i dagens förskolor och skolor?
På förskolor dominerar Apple med iPads och jag uppskattar att omkring hälften av de grund- och gymnasieskolor som satsar på 1-till-1 valt Mac-datorer.
En-till-endator har hittills omfattat elever i skolans högre stadium, medan satsningen på lägre stadiet och förskolorna hängt efter.

På vilket sätt har lanseringen av pekplattan påverkat valet av dator till barn och elever?
Som det ser ut nu har de satsningar som gjorts på högre stadium och de som nu görs på förskolor aktualiserat frågan hur gör vi nu med F-6, det blir ju ett glapp där? Flera kommuner och i synnerhet Botkyrka gör förstudier och satsningar på just F-6 just nu. Valet av dator eller vad det nu blir för verktyg kommer nog se olika i varje kommun men mest sannolikt är att det blir en blandning av datorer (Mac, PC och ChromeBooks) och lärplattor i olika format (IOS, Android och Windows 8).

Finns det tankar på att vidareutveckla Pluttra för barn längre upp i åldrarna?
Hur skulle en sådan app i så fall fungera? Just nu finns inte några sådana planer utan vi fortsätter fokusera på förskolan.

Ditt jobb är inget åtta-till-fem-uppdrag. Hur får du livsschemat att funka och tid över för familjen?
Det funkar bra med familjen, en fördel med ett flexibelt arbete är att jag faktiskt kan arbeta hemifrån för att kompensera mot resor och sena kvällar. Vänner och fritid skulle jag däremot vilja pussla in lite bättre, måste bli bättre på att använda barnvakt, tror jag.

Lena frågar Fredrik Svensson

 

 

Fullständigt namn: Fredrik Svensson
Ålder: 45 år
Familj: Fru och en dotter
Utbildning: Ja, PA-programmet LiU,Officershögskolan och livet
Jobbar som: Skolutvecklare med fokus på kreativitet och utveckling
På fritiden: Lagar mat, spelar elgitarr och lyssnar på musik
Ledord: ”When the going gets tough, the tough get going”

Fredrik Svensson är en fullblodsentreprenör och sådana har en tendens att nosa upp likasinnade. Som när han och Caj Malmros träffades för att diskutera framtidens skola en eftermiddag i februari 2004. Duon menade enigt att ett nyfiket ledarskap och en öppenhet gentemot omvärlden var främsta framgångsfaktorerna för skolans resultat (läs elevernas) och på dessa områden fanns då mycket att utveckla. Medlet var en mingelvänlig mötesplats för skolledare och kolleger inom näringslivet där de kunde ta del och bli inspirerade av varandras erfarenheter, också öppen för lärare med intresse för skolutveckling, kompetens och nya idéer. Det var också viktigt att man hade kul, det såg Malmros till, en devis som han gjort till sin egen. Så skapades Rektorsakademien, nätverket och föreningen som ständigt står på tillväxt med nya utvecklingsområden i takt med framtiden.
Göteborgs stadsteater och utbildningsförvaltningen i samma stad, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms Stads grundskolor, Jochnic Foundation, Söderbergska stiftelserna, Stiftelsen Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond, Vattenfall och SparbanksAkademien är några exempel på medlemmar som finansierat och stöttat föreningen genom åren.

Men en sann entreprenör nöjer sig sällan med en ko i ladan. Inte heller Fredrik Svensson. Rektorsakademien Utveckling (RAU) är ett utvecklingsbolag med kontor under takåsen i en charmig gränd i Gamla Stan med kreativa inredningsdetaljer och mycket färg. Loggan utgörs av de tre bokstäverna i ett eget komponerat typsnitt med Barbafamiljen som förlaga.

Varför då?
För att jag gillar barbapappafamiljens förmåga att ständigt anpassa sig till sin omvärld och att de är synnerligen uppfinningsrika.

Vad vill du med Rau som inte kunde rymmas i Rektorsakademien?
Föreningen Rektorsakademien har ett par riktigt stora och bra projekt som rent krasst behöver allt fokus från sin organisationen. Och själv har jag på tok för mycket stirr i benen för att inte skapa nya grejer. RAU är den perfekta lådan för kreativ skolutveckling, eftersom den är liten och snabb och vi kan göra som vill.

Vad är Rau?
RAU arbetar primärt med skolutveckling för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att utvecklas i skolan och i samhället. Vi jobbar på många olika sätt, en hel del väldigt annorlunda projekt och på andra håll mer traditionella. Vi gör till exempel ett radioprogram (podcast) som heter Skolsnack som ”granskar skolan ur ett lättsamt men seriöst perspektiv”. Vi erbjuder utbildningar kring ”kreativitet & lärande” för skolledare och lärare. Det finns även en hel del tankar om den fysiska och psykosociala miljöns betydelse för motivation, kreativitet och lärande. Vi har precis också startat ett nytt projekt med namnet ”Rebel Learners” med ett ännu så länge hemligt innehåll. Men namnet anger kanske vartåt det lutar.

Du har också sparkat igång Skandinaviens största mässa och konferens (SETT2013) för det moderna och innovativa lärandet. Hur och varför kom du på den idén?
För att det inte finns någon riktig bra mötesplats för den reguljära vanliga läraren där de kan byta erfarenheter och inspireras med hög kvalitet. De som fanns innan var olika konferenser mot målgruppen IKT-pedagoger eller mediepedagoger. Dessa har i sin tjänsteposition råd att betala 3000-4000 kronor i konferensavgift, men inte vanliga lärare. Behovet är stort och SETT riktar sig till vanliga lärare både innehållsmässigt och prismässigt, en dag kostar 730 kronor, en summa de flesta kan skaka fram. Förra året kom 2400 lärare och skolledare till konferensen. Nytt för i år är att vi även fokuserar innehållet mot förskolechefer och inte minst förskollärare. En många gånger bortglömd och missgynnad yrkesgrupp.

Du har själv ingen pedagogisk utbildning. Är det en styrka eller en svaghet?
Nej det stämmer i den meningen att jag inte har någon lärarutbildning eller rektorsutbildning av statligt snitt. Jag är som man säger ”obehörig”. Däremot har jag ju intresserat mig för och pluggat pedagogik på universitet och även i försvaret. Jag har till exempel runt 3000 timmar (cirka fem år) bakom mig som ”lärare” i försvarsmakten. Jag har också jobbat som rektor mellan 2002-05 och har genom det en hel del erfarenhet kring att leda lärare och pedagoger. För mig har det alltid varit en styrka att se saker och ting utifrån nyfikenhet. Riktig nyfikenhet är många gånger betydligt viktigare än antal högskolepoäng, om man har förmågan att få saker och ting gjort. Nackdelen med att inte dela samma ”historiska kultur” som lärare är ju att man snabbt döms efter håren som både ”oseriös”, ”opålitlig” och ”inte riktigt legitim”. Ett farligt perspektiv i en kunskaps- och lärandestyrd värld som vi nu går in i med raska kliv. Men å andra sidan har jag ingen lust att jobba tillsammans med människor som inte ser till helheten och faktiska resultat utan ständigt landar i ointressanta och många gånger helt oviktiga detaljer. Däremot vurmar jag för en modern pedagogisk lärarutbildning med fokus på viktiga detaljer och modern helhet istället för det vi har och har haft genom åren. Utbildning är alltid bra, men den ska som sagt inte övervärderas.

Vad har du fått med dig från dina tidigare uppdrag, som rektor ( i Botkyrka), officer i armen och entreprenör inom internetindustrin?
Framförallt insikten om att allt inte är på ett sätt utan att det finns flera olika perspektiv i samhällsbilden. Från försvaret lärde jag mig att fatta snabba och många gånger svåra beslut, internetindustrin lärde jag mig att ”allt är möjligt om man jobbar visionsstyrt” och från skolan just hur viktig skolan är för en hållbar samhällsutveckling. Därför var Botkyrka bra för mig eftersom Botkyrka är ett litet Sverige i miniatyr där alla samhällsklasser, problem och möjligheter finns. Bland annat har man i många år haft ett väldigt insiktsfullt perspektiv på unga, och jag hoppas det fortsätter. Jag är oerhört stolt över att ha arbetat i den kommunen, mitt hjärta slår faktiskt alltid lite fortare varje gång jag tänker på Botkyrka.

Du är engagerad i flera olika projekt och företag, är flitig besökare i Hötorgshallen, lirar på guran (som står vid skrivbordet på kontoret) och måste hänga med den digitala utvecklingen. Hur hinner du med?
Jag vet faktiskt inte. Det där med att inte ”hinna med” har jag för egen del svårt att förstå logiken i. Man gör väl det man trivs med och ser till välja bort det man inte trivs med eller inte tror på? Jag alltid lyssnat till min egen inre röst och skiter ofta i vad andra ”tycker”, och det underlättar faktiskt en hel del. Tyckare slipper nämligen ta ansvar för vare sig tid eller utfall. Tyckare behöver heller inte vara insatta i det område de har åsikter om. Så det är vanskligt att ta dem på alltför stort allvar. Däremot lyssnar jag ofta och gärna på andra. När det gäller Hötorgshallen så är det den saluhall med stans bästa råvaror och en spännande pluralistisk miljö, till skillnad från till exempel Östermalmshallen. Jag kan sitta i ”hallen” och förlora mig i timmar, det ger mig energi.

Om du fick byta jobb med Jan Björklund ett år vad skulle du då göra?
För det första så skulle det aldrig falla mig att byta jobb med honom, hans jobb verkar kolossalt trist. Om jag blev tvingad till det skulle jag nog börja med att lyssna mer på dem som vet något om skola, och jag skulle sannolikt prioritera helt annorlunda.

Pekplattan synas i Åbo

PPP, står för pekplattans pedagogiska potential och är ett pågående forskningsprojekt i Åbo. Verksamheten startade på allvar i januari 2011, och beräknas pågå till utgången av 2015 och omfattar grundskolans alla stadier. Förskolan ingår med andra ord inte i studien men det kan ändå vara intressant att ta del av de olika delprojekten.

Läs och se videos här http://dididi.fi/delprojekt/pekplattans-pedagogiska-potential/

Event: SETT

SETT 17-18 april i Kista. Mässa och konferens med det innovativa och moderna lärandet i fokus. Riktar sig till pedagoger i förskolan och uppåt, skolledare och andra involverade i och intresserade av skolutveckling och ökad måluppfyllelse.

Konferensen är indelad i allmänna lärar-och pedagogspåret, studie-och yrkesvägledarspåret, ledning-och styrningsspråret och förskolespåret som är nytt för i år.

Föreläsare som den amerikanska skolforskaren Dr Ruben Puentedura, presenterar SAMR, steg-för-stegteorin som han själv utarbetat efter ingående studier och effekter av en-till-en-datorer i skolan. Med SAMR, Substitution ( utbyte) , Augmentation (stödsystem), Modification ( modifiering), Redefinition (omdefiniering) vill Puentedura uppmärksamma de faser som pedagoger vanligtvis genomgår vid införandet av ny teknik och hur man undviker fällor att fastna på vägen.

Andra föredragshållare och ytterligare information på http://www.settdagarna.se/

Recension: Dropbox till iOS

Appinformation: Dropbox
Pris: Gratis
Utvecklare:  Dropbox, inc.
Åldersgräns: 4+

 

Det händer väldigt sällan att appar dyker upp som gör iPad mer värdefull, speciellt med tanke på sitt pris. Dropbox till iOS är just en sådan app.

 

Jag får ofta frågor om vad Dropbox är och hur det fungerar och jag brukar svara att själva Dropbox är en molntjänst, men det säger ju inte så värst mycket. För att göra det lättare för er som vill använda Dropbox med iPad kan man dela upp tjänsten i två olika delar. Dator och iPad.
För att använda tjänsten måste man registrera sig och det gör man på www.Dropbox.com. ”Åh nej, gud vad jobbigt!”, tänker du – ”O ja, det är värt det”, kontrar jag.

När du väl registrerat dig öppnas dörrarna till en helt ny smidig värld. En värld där du kommer åt saker när som helst, var som helst. Naturligtvis når jag Dropbox också via min smartphone och kan idag inte förstå hur jag kunde klara mig utan.

 

Hur fungerar den nya världen?

Efter registreringen laddar jag ner Dropbox-klienten till min PC eller Mac och installerar den. När installationen är klar ser jag att Dropbox skapat en mapp på min dator med namnet Dropbox. Är det verkligen allt – ja, det är allt! När jag sedan lagt några dokument i mappen ser jag hur de ligger där och bara väntar på att bli öppnade på en annan plats. Jag springer snabbt ut till bilen och gasar iväg till kontoret för att komma åt mitt fina arbete. Väl framme på kontoret tar jag fram min MacBook Pro och installerar Dropbox där med. När jag är klar ser jag hur dokument som jag lagt in hemma poppar upp, ett efter ett. Jag märker hur tekniktokig jag är när jag får ett léende på läpparna – jag vill nästan high-fivea mig själv. Det är så enkelt!

 

Allt du vill ha i lättare format

När jag är ute på vift tar jag inte längre med min dator, det blir man ju bara trött i armen av – jag tar med mig min iPad. Med Dropbox till dina iDevices (iPad, iPhone & iPod) får du med dig allt du sparat i Dropbox och med Apples egna ”Office-paket” Pages, Numbers och Keynote kan du redigera vilka dokument som helst. Tjänsten och appen gör precis vad teknik ska göra. Den underlättar arbetet och gör dig mer mobil.

 

Sharing is caring!

Det som ger Dropbox fullt betyg är att tjänsten inte bara underlättar för dig utan också för dina kollegor. Du kan med några få knapptryck dela en mapp inuti din Dropbox med dina arbetskamrater. Det gör Dropbox till ett måste i arbetslivet. Det enda du måste tänka på som pedagog är att inte spara sekretessbelagd information i Dropbox. Därutöver är det bara att dela! Sharing is caring!

 

Recenserad av Fredrik Holmlund