Recension: Puzzle Master Pics

Appinformation: Puzzle Masterpics
Pris: 7,00 kr
Utvecklare: Lemberg Solutions Limited
Åldersgräns: 2
Finns för iPhone, iPad och Android

 

En app för att lära sig lägga pussel, hur kul kan det vara? Sådär, men du lär dig snabbt
hur du ska göra och tröttnar därför. Det finns tre olika svårighetsgrader och tre olika sätt
att flytta pusselbitarna. Genom att klicka på pusselbitarna kan de rotera eller byta plats
på två bitar. Luckan  ”15 pussel” används för att byta plats på bitarna.
Bilderna är enkla och hur man ska pussla ihop dem är lätt att lista ut men själv föredrar jag ett ”traditionellt 3D” pussel.

Recenserad av Jenny Sjöberg

 

Recension: Cordy 2

Appinformation: Cordy 2
Pris: 38,00 kr
Utvecklare: SilverTree Media
Åldersgräns: 4+

 

Jätteroligt spel där man sitta hur länge som helst för att komma vidare på de olika nivåerna. Det blir successivt svårare då du ska lära dig bemästra flera olika tekniker för att ta dig fram. Den har snygg grafik MEN den får minus för priset. (De första fyra nivåerna är gratis.)

Recenserad av Jenny Sjöberg

 

Lena frågar Irene Blom

 

Fullständigt namn: Irene Kristina Blom
Ålder: 57
Familj: Dotter, svärson och katten Oscar
Utbildning: Förskollärare, kurser på universitet och lärarhögskola
Jobbar som: Områdeschef
På fritiden: Vänner, ridning, film och teater i nämnd ordning
Ledord: Jag har två! Kunskap är en färskvara. Låt förskolan och skolan vara ett äventyr!

 

 

Irene Blom, chef för chefer i Tumba kommunala förskolor och skolor, har ett hjärta som klappar för alla men det slår extraslag för barn och unga. Hur kommer det sig?
Framtiden är alltid närvarande och viktig. Vi som arbetar med barn och unga har ett stort ansvar i hur vi skapar möjligheter för våra barn och unga att växa och lära. Att skapa en längtan efter att växa.

Många föräldrar överger kommunal förskola och skola för konkurrerande privata alternativ.  Irene Blom har gjort ett omvänt val för egen del genom att lämna Pysslingen, Sveriges första förskola i privat regi. Varför?
Pysslingen hade en väldigt bra och genomtänkt affärsidé och jag hade fem fantastiska och lärorika år där. När företaget började överge sin idé för andra intressen valde jag att lämna.

När du tillträdde som områdeschef sa du att du gillar snabba puckar, vilket kanske inte är det första man tänker på när det gäller förändringshastigheten i statliga och kommunala bolag. Hur har du tacklat det?
Sa jag snabba puckar? Var sak har sin tid. Demokrati har sina sidor och jag resonerar som så att bättre att det tar lite tid och att det bär framåt för barnens skull.

Du har varit drivande bakom forskningsprojektet AppKnapp – peka, lek och lär i förskolan. Räcker det inte med att förskolorna får tillgång till datorer och pekplattor?
Ha ha ha om det vore så enkelt, vi måste väl ändå veta vad vi skall använda dem till!

Om du skulle välja förskola till ditt barn idag, vilka krav skulle du då ställa?
Kompetenta pedagoger som är kreativa och skapar miljöer för lärande, är goda lyssnare och tar FN:s barnkonvention på allvar, förmåga att tolka, pröva och genomföra vår reviderade LPfö.

Hur ser ditt drömscenario ut för förskolornas del?
Tänk om alla förskolor och skolor var som Hogwarts, jag menar inte att man behöver lära barnen häxkonster men en förskola och skola full av överraskningar – varje dag! Låt förskolan och skolan vara ett äventyr där livets möjligheter är oändliga och fantastiska, fulla av hopp!

Vad saknas av det idag?
En hel del!

Du är chef för en hel hop chefer och ett fullspäckat schema som också inkluderar de mest skiftande åtagande. Hur ser en normaldag ut ( om det finns sådana), hur hinner du med?
Charmen med mitt jobb är att ingen dag blir som jag tänkt mig! Med goda samspelande medarbetare och stort tålamod blir det oftast bättre och tid är det enda vi har och den är gemensam, det svåra är att nyttja den väl avvägt.

The Tiny Bang Story

Appinformation: The Tiny Big Bang Story
Pris: 22,00 kr
Utvecklare:  Colibri Games
Åldersgräns: Ingen

 

The Tiny Bang Story – WOW!

Spelet handlar om den fiktiva planeten Tiny som krockar med en asteroid (i form av en fotboll) och blir demolerad. Uppdraget går ut på att lösa gåtor och finna pusselbitar för att återuppbygga planeten.
Spelet består av fem spännande och bitvis svåra delar ( i alla fall för en fyrkantig vuxen som jag stundtals känner mig.)

Här gäller det att tänka ”outside the box” för att komma vidare. Appen är mycket interaktiv – du måste våga klicka på allt och komma ihåg var du sett olika ledtrådar för att lyckas med alla uppdragen.
Sonen och jag tävlade om vem som skulle få spela. Vi hade mycket roligt tillsammans.

Fantastiskt vacker grafik!  Jag har inte sett något liknande.

Recenserad av Jenny Sjöberg

Recension: National Geographics Kids

Appinformation: National Geographics Kids
Pris: 28,00 kr
Utvecklare:  National Geographic Society
Åldersgräns: Ingen

 

National Geographics utgåva riktat specifikt till barn! Den här appen är egentligen en e-tidning, med en massa härliga reportage om en mängd ämnen som brukar intressera barn, tex dinosaurier och djurlivet under vattenytan.
E-tidningen finns i flera olika nummer med olika teman. Bilderna är fantastiska och de flesta går att klicka vidare på. En del enkla spel och seriestrippar finns också. Den enda nackdelen är att den är på engelska, men det är ändå bilderna och samtalet som kan uppstå kring dessa som är denna apps riktiga potential. Här kan vetgiriga barn få inspiration och pedagoger få underlag för diskussioner kring naturvetenskapliga frågor! National Geographics Kids får 4 knappar, skulle vara 5 om den vore på svenska.

 

Recenserad av iPad-doktoranden

 

Lena frågar Erik Nilsson

 

 

 

Fullständigt namn: Erik Magnus Nilsson
Ålder: 47
Familj: Fru Cecilia, Markus 12 år och Tobias 8 år
Utbildning: Universitetsexamen från kemistlinjen
Jobbar som: Chef för utbildningsförvaltningen i Botkyrka. (Läser nämndärenden på iPad)
På fritiden: Trädgård och tennis
Ledord: Man måste jämföra…

Foto: Vihan de Mel

 

 

Det var som ordförande i Stockholms universitets studentkår omgiven av politiskt intresserade Erik Nilssons engagemang för samhällsfrågor fick bränsle. Sedan dess har han haft olika uppdrag med varierad grad av makt och oftast med utbildningsfrågor i fokus. Från stabschef på Skolverket gick han vidare som kanslichef åt Mats Hult i Stockholms stadshus innan han ägnade sig åt politiken på heltid. Först som oppositionsborgarråd för att efter socialdemokraternas valvinst 2002 byta plats med Jan Björklund och bli skolborgarråd. Fyra år senare övergav han politiken för en tjänst på Lärarhögskolan i samma stad. Nu är Erik Nilsson inne på sjätte året som chef för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun.
I vilken roll har du haft störst möjlighet att påverka?
Svår fråga, men kanske är det ändå som förvaltningschef. Eftersom jag ändå har kommit lite närmare förskolechefer, rektorer och lärare och kanske har kunnat inspirera dem och sätta in deras arbete i ett sammanhang. Och i slutändan är det i mötet mellan lärare och barn/elev som framtiden avgörs. Jag tänker på makthierarkin ungefär så här: skolministern har mycket liten möjlighet att påverka, men å andra sidan berörs många av den påverkan han/hon faktiskt har. En lärare har den största möjligheten att påverka hur det går för barnen/eleverna, men färre berörs naturligtvis av den påverkan.

Du påtalar ofta social orättvisa som förklaring till stora skillnader mellan barn och deras förutsättningar att lyckas, framgångsrika föräldrar föder framgångsrika barn och tvärtom. Vad kan och ska förskola och skola göra för att stämma i bäcken?
Kompensera för de skillnader i språkligt kapital, självförtroende och framtidsförväntningar som finns mellan olika barn. Utforma undervisningen i förskolan och skolan så att barnen/eleverna kommer i kontakt med begrepp, miljöer och fenomen som de inte annars skulle kunna göra. Ge alla barn en stark läridentitet. Se till att de bästa pedagogerna jobbar med de barn som behöver det bäst.

Du framhåller också stora skillnader i barnens språkliga kapital som visar sig redan när barnet börjar skolan. Vad har förskolan och skolan som sin främsta uppgift här?
Det språkliga kapitalet uppstår inte i ett vakuum och det går inte heller att skilja språk och ämnesinnehåll från varandra. Det är när barnet kommer i kontakt med till exempel naturvetenskapliga fenomen som det kan förstå naturvetenskapliga begrepp. Jag vill därför att lärmiljöer och undervisning sker utifrån en genomtänkt planering – hur ska vi kunna bygga upp barnens begreppsförståelse inom områden där den är för svag.

Utbildningsförvaltningen plöjer ner stora summor för att utrusta förskolor och skolor med datorer och andra digitala verktyg. Vad är förväntningarna?
Att undervisningen i förskolan och skolan ska kunna varieras mer och att fler barn och elever ska bli engagerade i undervisningen. I slutändan förväntar vi oss självklart att fler elever ska klara skolans mål och därmed ha bättre förutsättningar att klara sig väl i livet. Att barnen och eleverna får fler kanaler att uttrycka sina kunskaper och åsikter och att göra sina röster hörda i det demokratiska samhället.

Flera av kommunens förskolor och skolor ingår i forskningsprojektet knutna till universitet och högskolor. Hur ser du på det?
Undervisningen ska enligt skollagen bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi behöver närmare kontakt med forskningen inom många områden. Det är självklart att knyta forskningsinsatser till vårt stora digitaliseringsprojekt för att få syn på vad som händer i den pedagogiska verksamheten när tekniken kommer in och hur det påverkar barnen.

En förskola i Halmstad har fått Internationella programkontorets pris för innovativt arbetssätt med digital teknik, ett kulturellt samarbete över gränserna via Skype. Projekten ingår i eTwinning, EU-kommissionens verktyg för digitalt skolsamarbete i Europa.
Kommunens förskolor och skolor har en hög andel barn med annat modersmål än svenska, hur ser skolsamarbetet över gränserna ut för Botkyrkas del?

Jag har ingen fullständig bild. Jag vet att några grundskolor Skypar och på gymnasiesidan finns det en del återkommande utbytesprogram, bland annat med Indien.

Du har lång erfarenhet som politiker och vet säkert att man kan inte vara alla till lags, inte ens i de egna leden. Men finns det något som du skulle kunna ge Jan Björklund cred för?
Absolut, jag tror att flera av reformerna som har genomförts är riktiga. Möjligen lite många förändringar på en gång och möjligen lite fyrkantiga regleringar som i frågan om lärarlegitimationen. Framförallt tycker jag att den reviderade läroplanen för förskolan och den nya läroplanen för grundskolan är bra och även att implementeringen har skötts bättre än med LPO-94.

Vad skulle du själv göra som skolminister under ett år?
Försöka återupprätta det professionella självförtroendet hos lärarna. Elever lär sig inte mer för att vi talar om för dem att de inte kan. Det är på samma sätt med lärare, rektorer och förvaltningschefer. Vi lär oss när vi får syn på vårt eget lärande, när vi förstår varför någonting gick bra.

Recension: Låba i Savannen

Appinformation: Låba i Savannen
Pris: 22,00 kr
Utvecklare:  Happy Minds Studios
Åldersgräns: 4+

 

Hej! Här kommer Låba. Låba åker luftballong ända till Savannien. Där väntar Låbas kompis Qula och hennes lila jeep. Tillsammans åker de på safari och möter fräna zebror. Vilka andra djurkompisar tror du att de träffar på sin safaritur?

 

En mycket enkel appbok med enkla bilder och bra språk där olika begrepp förklaras. Inte särskilt mycket interaktivitet – dvs inget att klicka på eller utforska. Jag föredrar en riktigt bok att läsa ur men ser fördelarna om man inte har svenska som modersmål. Texten står nedskriven om man vill läsa själv. Sonen tyckte det var en rolig berättelse pga. något stort, brunt och runt…

 

Recenserad av Jenny Sjöberg

 

Recension: Mojje – första skoldagen

Appinformation: Mojje – första skoldagen
Pris: 49,00 kr
Utvecklare:  Happy Minds Studios
Åldersgräns: 4+

 

En dag när Mojje hittar på nya låtar i sitt rum, snubblar han över ett gammalt foto. Det är taget på Mojjes första skoldag. En dag fylld av knas och pinsamheter…

 

En mycket enkel appbok med ett bra och tydligt språk där texten läses upp samt finns nedskriven för den som vill läsa själv. En tokrolig berättelse om Mojjes första skoldag – ett minne för livet. Minus är att det inte finns bakgrundsljud på alla sidorna.

 

Recenserad av Jenny Sjöberg