Lena Frågar Nea Bautista Wiberg – 1/6 grundare till Chilikids

neaSex målmedvetna föräldrar med bakgrund i IT-branschen ligger bakom det nystartade företaget Chilikids med bas i Spanien och med förgreningar runt om i världen. Vi träffade en av grundarna, Nea Bautista Wiberg, under hennes marknadsföringsturné  i Sverige. Ställde frågor – och fick svar.

Vad var upprinnelsen till er affärsidé?
Vi som grundade företaget hade jobbat med mobila spel och applikationer i många år. När vi blev föräldrar såg vi på appar riktade till barn ur en ny vinkel och insåg att det fanns en potentiell marknad. Det finns en enorm mängd appar, men inte av den typen som vi tror att många föräldrar och lärare söker till sina barn. Vi ville se roliga och pedagogiska appar där barnet kan utforska och skapa fritt i en trygg lekmiljö utan reklam och irriterande köp inuti appen.  Det var då vi bestämde oss för att skapa den typen av appar i ett gemensamt ägt företag.

Vad står Chilikids för?
Namnet Chilikids står för “pigga barn”. Lite kryddigt, som chilifrukten, busiga, roliga och nyfikna. Vi tyckte namnet Chili passade bra med barnappar, dessutom funkar det internationellt, nog så viktigt för oss eftersom vi vill att våra appar ska användas av barn runt om i världen.

Ni har alla bred erfarenhet från IT-branschen, hur utnyttjar ni den kunskapen?
Erfarenhet och kunskap inom utveckling och kommersialisering av spel och appar är en otrolig fördel. Den behövs för att driva ett projekt av den här typen där arbetet av programmerare, animatörer, ljudspecialister, artister, designers med flera ska koordineras. Trots all samlad kunskap ser vi en spännande utmaning i att producera pedagogiska barnappar. Input från forskare och pedagoger ska blandas in i utvecklingsprocesserna, apparna ska testas av barn i förskolor och skolor och massa annat som är nytt för oss.
Vad gäller den kommersiella biten har vi jobbat mot olika ”appstores”  i många år, men nu är även förskolor och skolor en ny jätteviktig kanal som vi behöver nå ut till.

Vad har ni fått för respons?
Enbart positiv från såväl föräldrar som lärare framför allt i Spanien och Sverige (där vi i dagsläget är mest verksamma). Vi har fått bekräftat att det finns en efterfrågan på den typen av appar som vi håller på att ta fram, både av lärare för att använda dem som hjälpmedel i undervisningen och av föräldrar för hemmabruk. Lärare och forskare inom pedagogik ger oss feedback som hjälper oss att utforma apparna som testas av barn innan de är färdiga. Samverkan mellan skola, forskare och oss har sannolikt bidragit till ett positivt bemötande av våra produkter.

Era appar riktar sig till riktigt små barn, från två år och uppåt. Hur identifierade ni målgruppen?
Vi gillar appar som lämpar sig för riktigt små barn och är föräldrar till barn mellan ett och åtta år  – åldersgruppen fann sig själv kan man säga. Med vår appar vill vi skapa en magisk värld för barn där allt är möjligt. En värld utan gränser, där ingenting är rätt eller fel, där det inte finns en tydlig början eller ett slut, utan vare sig vinnare eller förlorare. Men apparna ska också stimulera till lek mellan barn och vuxna och ha kul tillsammans.

Ni marknadsför era produkter som lek- och kreativitetsskapande, på vilket sätt?
Att leka är livsviktigt för barnets utveckling, det är genom att leka, utforska och experimentera som de lär sig om livet. Våra appar erbjuder barnen verktyg för att de ska kunna vara kreativa och skapa fritt. Vår första app Chilifishes går ut på att barnet skapar en egen fisk genom att kombinera olika kroppsformer, ögon, fenor och som de färglägger. Därefter låter de fisken simma ut i havet för att interagera med andra marina djur och utforska miljön. Det är en transdisciplinär app där barnen bygger, målar, utforskar, experimenterar, lär sig enkla ord på engelska, tränar finmotorik, logik etcetera.

Apparna sägs också stimulera lärandet, hur visar det sig?
Det är mycket lättare för barn att ta till sig ny kunskap när de leker och har roligt. På så viss är appar ett kraftfullt verktyg för att stimulera barns lärande, i kombination med andra verktyg och metoder.

Vad innebär samarbetet med forskare?
Vi involverar forskare och lärare redan när vi bollar med olika appidéer och samlar in deras synpunkter om lämplighet för barnen och hur vi ska anpassa appdesignen ur en pedagogisk synvinkel. De ger också feedback på olika prototyper under projektets gång, efter att ha testat dem tillsammans med barnen och sett deras respons och användande.

Du har en fot i Spanien och den andra i Sverige, hur påverkar det ditt arbete?
Vi har valt dessa länder som testmarknader innan vi lanserar på bred front. Det känns naturligt eftersom båda är “hemmaplan” och samtidigt så olika att de utgör ett brett test och bra indikation på hur våra produkter kommer att fungera i övriga länder.

Du har också barn som går i spansk förskola vars styrdokument skiljer sig på flera punkter från de svenska. Hur visar det sig i verksamheterna?
Förskolan som mitt barn går i och de förskolor vi valt att samarbeta med är ganska nytänkande och öppna för nya sätt och verktyg att använda i verksamheten. Vi har valt att följa svenska fö-läroplanen eftersom den ligger i linje med våra värderingar. Vi följer också svensk forskning vad gäller appdesign. Våra spanska samarbetspartner är överens med dessa styrdokument.

Två förskolor i Botkyrka ingår i er testpanel. Vad har du för förväntningar på dem?
Jag hoppas på ett roligt och givande samarbete från båda sidor.  Vi värdesätter input från pedagogerna för att skapa så bra appar som möjligt, de kan nyttja dem i sin vardag med barnen.

Hur kan andra ta del av Chilikids?
Vi letar ständigt efter bra idéer till kommande appar. Alla är mer än välkomna att kontakta oss för att bidra med idéer, eller ingå i vår testpanel. Det är bara att kontakta oss –  websida chilikids.com/contact.

Eller via andra sociala kanaler:

Twitter (https://twitter.com/chilikids_apps),
Facebook (https://www.facebook.com/chilikidsapps),
Google+ (https://plus.google.com/app/basic/102763760631370341282)

Det går också att anmäla sig till nyhetsbrevet via http://chilikids.com/.