Lagom frågvis chef med tränat öra

marie_W_LHur kan kolleger lära av varandra? Börja med att ställa frågor, menar Marie Lindvall Wahlberg, som ägnat åtskilliga år åt ledarskap och som föreläsare i olika sammanhang, senast vid årets Skolforum.
Ställa frågor istället för att ge svar, kan du förklara närmare?
Ja, jag har sedan många år tagit ett coachande förhållningssätt i min roll som chef. Det innebär att jag tränat upp min förmåga att lyssna och försöka förstå vad den andra säger innan jag själv kommer med mina åsikter. Om jag som chef tycker först, är min upplevelse att det dödar kreativiteten i gruppen och det kommer färre goda idéer. Jag ställer hellre frågor för att förstå den andres perspektiv.
Vad är det främst som kolleger kan lära av varandra, finns det några begränsningar?
Vi lär av att höra hur andra tänker, begränsningar vet jag inte om det finns mer än i våra egna föreställningar om vad som är möjligt.

Marie Lindvall Wahlberg har varit chef på flera olika nivåer och är sedan höststarten biträdande verksamhetschef för Botkyrkas kommunala förskolor.
Hur får du gensvar för tesen i den rollen?
Då det är en helt ny roll har jag inte hunnit få så mycket gensvar än men framförallt upplever jag att det skapar engagemang när alla är delaktiga.
Vilka frågor kan man inte ställa?
Vet inte…I vissa situationer känner man  såklart av vad som är Ok att fråga,  men det handlar ytterst om tillit och tillit bygger man över tid och förtjänar…så det beror på helt enkelt.
Fick du själv några frågor under Skolforum?
Ja, om de vetenskapliga modellerna jag pratade om, de väckte intresse vilket är roligt och motiverande.
Vad lärde du dig av det?
Att det kan vara svårt att göra teori i praktiken. Till exempel bekräftar hjärnforskningen det viktiga i att bryta en föreläsning med korta reflektionsstunder för att åhörarna ska få möjlighet att sätta egna ord på det de hör, det ökar chansen avsevärt att de minns bättre efteråt. Men i praktiken tycker många att det är ”slöseri” med dyrbar tid. Normen är att föreläsaren pratar på och alla är nöjda. Så att arbeta utifrån teori kan vara en utmaning.
Jag fick dock bekräftat att det finns ett sug efter att förstå teorier ur ett praktikerperspektiv. Hur använder vi oss av vetenskap i vår vardag, det är intressant för många.

 

Välkommen till nya AppKnapp!

Som ni ser har AppKnapp.se fått ett sprillans nytt utseende! Detta beror på att jag allt för många gånger fått sitta och rätta till kod och lagat design som gått sönder på grund av uppdateringar – den tiden skall jag ju lägga på att hjälpa alla er! …sedan får vi inte glömma att jag på två år har fått nya idéer på hur vi kan förbättra AppKnapp.se.

På baksidan av AppKnapp.se har saker varit riktigt krångligt att få till och jag valde att nu att strukturera om sidan från grunden. Detta gör att det underlättar för mig att strukturera om snabbt om jag nu får en ny idé och vi är redo för 2015 – men det pratar vi mer om senare.

Mer uppdateringar för AppKnapp.se är på väg, help. skall också få ett mer enhetligt utseende samt nya funktioner och jag och Lena jobbar på en helt ny tjänst som kommer att få er att trilla av stolen.

Vi ser fram emot 2015, gör du?

Med vänlig hälsning,
Fredrik Holmlund
Kapten på AppKnapp

Busenkelt att skapa egen interaktiv bok

Företaget TigerCreate lanserar ett program som utan krav på kodning gör att vem som helst kan framställa en interaktiv digital bok. Programmet finns i tre versioner, från basutbud med färdiga mallar till möjlighet att skapa fritt med egna illustrationer, animationer, ljud och effekter. Det färdiga bokformatet fungerar på flera digitala plattformar som till exempel App Store och Google Play Store. Priset (en engångskostnad), varierar mellan 25-250 euro beroende på version. Mer info på www.tigercreate.com

Botanisera i filmarkivet – inspirerande för alla åldrar

Filmarkivet är en gigantisk källa att ösa ur. I filmer från skilda epoker indelade i olika kategorier skildras främst Sverige men också platser utanför gränserna under de senaste hundra åren sorterade i olika kategorier. En sökning på ”barn” gav 122 träffar i en mix av en serie tecknade reklamfilmer från trettiotalet, Trafikfrämjandets informationsfilm om vikten av att kunna trafikreglerna samma årtionde, prinsessorna på Haga, julfilmer och hur man undervisade med film från femtiotalet. Kulturhistoria när den är som bäst.
Filmarkivet är öppet för alla och helt kostnadsfritt. www.filmarkivet.se

Mölndal tar nya grepp för flerspråkighet i förskolan

Mölndal Stad arbetar aktivt för att stödja flerspråkigheten i förskolan. Utvecklingsarbetet, som inleddes med stöd av Kulturrådet och i samarbete med biblioteken 2010, har resulterat i att varje förskola nu har en språkutvecklare med uppgift att lyfta fram flerspråkigheten som ett naturligt inslag i verksamheten och del av vardagen. Ett språkutvecklande arbetssätt på svenska eller annat modersmål går hand i hand.
Språkutvecklarna hämtar kunskap om flerspråkighet och utbyter erfarenheter i regelbundna nätverksträffar. De utnyttjar också skolportalen Fronter, en digital lärplattform, med ett register över appar med flera språk. Mer info om projektet under fliken förskola www.skolverket.se. Här finns också Flera språk i förskolan, med tips och inspiration att ladda ner gratis.

UR-bra program för förskolebarn

Du har kanske redan upptäckt ur.se. Om inte är det hög tid nu. Senaste numret av Magasin Förskola (finns också motsvarande för äldre åldersgrupper) presenterar en uppsjö program anpassade för förskolans målgrupper med pedagogiska tips och idéer att jobba vidare med efter programmet.
Ladda ner appen ABC-raketen, gratis! Barnet lär sig på ett lekfullt sätt känna igen bokstävernas form, ljud och funktion. Appen finns också på ur.se. På samma sida hittar du också Läs-med-sagor, inlästa kända barnböcker kompletterade med bild och text på skärmen och hundratals Småsagor på flera olika språk att lyssna på. ur.se = sesam öppna dig!