Läsgnistornas sagoresa

Förra veckan var det dags för literacyprojektets KICK-OFF. Närmare två hundra pedagoger hade slutit upp i Tumbascenen för att delta i workshops och lyssna på föreläsningar. Läslustarna Botkyrka förskolor läser är ett tvåårigt projekt delvis finansierat med medel från Kulturrådet.

Under våren fick förskolornas Läsgnistor en intensivkurs i drama under ledning av Mia Poppe, skådespelare, teaterlärare och regissör.

Vi har följt läsgnistornas resa från de första trevande försöken att komma över blygheten till att ta den plats i rummet som krävs för att få ut budskapet. I detta fall gestalta sagor. Filmkvalitén spretar men prestationerna gör det inte. BRAVO LÄSGNISTOR!