Välkommen till AppKnapp.se!

Välkommen till AppKnapp.se!
Den här portalen är ett komplement till facebookgruppen AppKnapp och Kaffepaddan, idécaféet IRL som hittills varit öppen en gång i månaden. Men vi har inte helt stängt dörrarna. Vi bjuder in till Kaffepaddan som mötesplats In Real Life i mars och maj, mer om det under Event längre fram.
Vi har gjort det enkelt för dig att hitta det du söker genom att sortera information under olika vinjetter. Är det något du saknar vill vi att du berättar det för oss i ett mail till info@appknapp.se.

Vi söker också volontärskribenter till bloggen. Har du ett specialintresse eller är du opinionsbildare i frågor som rör förskolan, eller vill du helt enkelt dela med dig av dina tankar och funderingar? Bra, det är sådana vi är intresserade av att komma i kontakt med. Skriv några rader om dig själv och vad du skulle vilja bidra med så hör vi av oss.

Vi är här för dig, men kom ihåg att du är lika viktig för oss!
Fredrik & Lena
Kortfakta om AppKnapp-projektet
Den digitala utrustningen i Tumbas förskolor hade med råge passerat bäst-före-datum och intresset bland pedagogerna att lära sig tekniken gick på sparlåga. Men det fanns krafter inom utbildningsförvaltningen som ville testa ett nytt verktyg som skulle få pedagogerna att nappa. Så kläcktes idén att låta forskare med hög kompetens i digitala lärmiljöer undersöka pekplattans effekter på barnets lärande och samtidigt höja pedagogernas IKT-kompetens. Projektet fick namnet AppKnapp – peka, lek och lär i förskolan med start i september 2012. En slutrapport beräknas vara klar under tidig höst 2013.
Initiativtagare: Utbildningsförvaltningen, Botkyrka kommun
Forskningsansvarig: Susanne Kjällander, fil dr FD i didaktik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga
institutionen, Stockholms universitet. En doktorand vid Uppsala universitet ingår också.
Omfattning: Fyra förskoleavdelningar ingår i forskningen, övriga kommunala förskolor i Tumba ingår i Kaffepaddan, inspirations och idécafé knutet till projektet i syfte att sprida och utveckla pedagogik och digitala verktyg.
Projektledare:Lena Lindström, pedagogisk utvecklare, Botkyrka kommun.

Avsikten med projekt är att utnyttja digitala verktyg
och stimulerande lärmiljöer för att se i vilken utsträckning det kan stimulera barnets lärande med lek som grund. Projektet syftar också till att uppdatera pedagogernas IT-kompetens och integrera den i förskolans dagliga verksamhet. Om en satsning på IKT kan förstärka det sociala samspelet i barngruppen och stärka kontakten med hemmen är andra frågor som ingår i projektet.

Om förskolorna i projektet

Fyra avdelningar vid tre kommunala förskolor i Tumba blev efter ansökan uttagna att ingå i projektet. En avdelning valde relativt tidigt att hoppa av. Vid en avdelning är forskarnas datainsamling slutförd.
Förskolan Opalen: Nyckelpigan är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna ett till tre år. Fyra pedagoger är knutna till avdelningen. Tre av pedagogerna förfogar över var sin iPad.
Förskolan Kärrspiran: På Hjortron arbetar två pedagoger ( som båda förfogar över en iPad) med barn mellan tre och fem år.
Förskolechefer:
Opalen ( Nyckelpigan) Klara Török
Kärrspiran (Hjorten) Jenny Sjöberg